Bed, bad en brood Nijmegen

Doel

Het doel van Stichting Noodopvang Vluchtelingen is het bieden van onderdak aan vluchtelingen die op straat belanden.

Stichting Noodopvang Vluchtelingen, kortweg SNOV, start per 5 januari 2015 een kleine nachtopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Kortweg de B3 of bed bad brood. Het SNOV vangt voor dit doel in de beginfase 7 mensen op. Nu begin 2017 biedt zij plek aan 21 vluchtelingen zonder papieren.

De cliënten zijn erg blij als ze niet op straat hoeven slapen, maar de nacht kunnen doorbrengen op een veilige plaats waar ze ook eten krijgen en zich kunnen wassen.

Procedure

De cliënten kunnen gebruik maken van SNOV B3 als ze aangemeld worden door één van de Nijmeegse vluchtelingenorganisaties. Tijdens een intern intake gesprek wordt bekeken of cliënten in staat zijn in groepsverband te leven, of zij extra zorg nodig hebben in de opvang of juist daarvoor elders moeten worden aangemeld. Ze mogen, na de intake waar ze regels van goed gedrag moeten onderschijven, een voorlopige periode van 5 dagen komen.

Eenmaal aangemeld kunnen de cliënten elke dag tussen 18 en 22 uur binnenkomen. De volgende dag verlaten ze het pand om 10 uur. Tijdens de openingstijden is toezicht door een beroepskracht en is er steeds een conciërge uit doelgroep aanwezig samen met een dienstdoende vrijwilliger.

Als de cliënten blijk geven in groepsverband te kunnen leven en zich houden aan de dagelijkse regels, krijgen zij na deze 5 nachten een SNOV pas met foto waarmee ze een jaar mogen komen. De pas kan daarna verlengd worden als dat voor de cliënt nog nodig is.

De regels zijn o.a.: geen drugs en alcohol, geen wapens, niet stelen en afblijven van andermans spullen, rustig en vriendelijk zijn naar elkaar, de buurt geen overlast bezorgen, niet in de straat blijven hangen. Bij drugs, wapengebruik, en stelen moeten mensen meteen vertrekken en mogen ze niet terugkomen.

Samenwerkende organisaties

SNOV B3 werkt samen met Stichting Gast, Vereniging Vluchtelingenwerk en met Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Medische begeleiding naar arts en ziekenhuis wordt verzorgd door cliëntbegeleiders van Gast en van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. VVN verwijst mensen naar arts en tandarts. Wanneer er niet genoeg vrijwilligers zijn voor de begeleiding, dan neemt SNOV de taak van begeleiding over. De juridische kant van de asielaanvraag wordt begeleid door Vluchtelingenwerk en in een tweede fase Stichting Gast.

SNOV B3 opvang voor Vrouwen

Voor de vrouwelijke asielzoeksters op straat is er sinds januari 2013 het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Na een jaar onderdak en ondersteuning van het Wereldvrouwenhuis moeten vrouwen zichzelf kunnen redden. Voor de vrouwen die dat niet lukt, zet het SNOV in 2015 een kleine opvang op. Het SNOV geeft vrouwen dag en nachtopvang, SNOV huurt hiervoor tijdelijk een pand van woningbouwvereniging Talis. Op 8 maart 2015 komt de eerste vrouw. Vanaf november 2015 raakt het pand bijna overvol en nu in 2016 hebben we de beschikking over een klein tweede pand. Er wonen in het najaar van 2016 ongeveer 7 vrouwen in de huizen.

SNOV B3 opvang voor mannen

De mannenopvang kent een wisselende bezetting van tussen de 10 en 15 mannen. De voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken zijn ontbijt, warme maaltijden, douchegelegenheid en gelegenheid kleding te wassen en te strijken. Niet te vergeten een slaapplek. Er wordt nog steeds geklust aan het pand en interieur. Dat doen de mannen zelf met waar nodig hulp van vrijwilligers.