Bed, bad en brood Nijmegen

Vrijwilligers

Werkte SNOV B3 voorheen alleen met vrijwilligers, ook nu er beroepskrachten aanwezig zijn, hebben zij nog steeds een belangrijke rol. Vrijwilligers werken in de opvang op een betrokken wijze. Zij zijn belangrijk bij het uitvoeren van praktische taken, bij activering zoals het gezamenlijk opknappen van het pand. Vrijwilligers verhogen de sfeer door de ondersteunende gesprekken die zij voeren, door het delen van interesses, of het meedoen met gezelschapsspellen. Ze helpen bij het op orde houden van het pand, het begeleiden van de schoonmaak en het eten. SNOV B3 heeft regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig.

Welke vrijwilligers zoeken we?

De opvang van SNOV B3 is een tijdelijke leefsetting voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Dat vraagt om vrijwilligers met diverse talenten. Mensen met een groot empatisch vermogen, maar ook mensen met een ‘doe’ mentaliteit. Mensen van twintig en mensen van tachtig jaar. Elke leeftijd biedt aan de meestal jongvolwassen gasten een ander type uitdaging en veiligheid. Met jonge vrijwilligers bespreekt men de thema’s die binnen de eigen leeftijdsfase belangrijk zijn. Oudere vrijwilligers geven een gevoel van veiligheid door hun levenservaring. Wat alle vrijwilligers gemeen hebben is dat ze allen de handen flink uit de mouwen steken bij de dagelijkse gang van zaken.

Op dit moment zoeken we:

Begeleiding c.q. beheer op zondagochtend van 10 tot 13uur.

Op zondagochtend in de winter is ongeveer elke voorziening gesloten. De stad lijkt uitgestorven. De gasten van de mannenopvang worden echter al om tien uur gesommeerd de Nachtopvang te verlaten.

We zoeken voor een vrijwilliger die op zondagochtend van 10 tot minimaal 13uur een beheersfunctie op zich wil nemen in een locatie niet ver van het centrum. Het is mogelijk deze taak met een tweede vrijwilliger te delen. Het inzetten van een activiteit die aansluit bij de gasten, behoort tot de mogelijkheden.

Gastheren en gastvrouwen.

Op dit moment zoeken we gastheren en gastvrouwen voor diverse tijdstippen in de week. Steeds van 8.15u tot 10uur en van 20u tot 22uur. Onder andere voor voor twee zondagochtenden van 8.15uur tot en met 10uur. Twee woensdagochtenden per maand van 8.15uur tot 10uur.

Taken praktische hulp bij het ontbijt, schoonmaak en op tijd om tien uur de deur sluiten. Eenmaal per drie maanden een rol in de schoonmaak met een afsluitende lunch met de gasten. Signaleringsfunctie voor persoonlijke vragen en problemen van gasten naar coördinator en groepsbegeleider.

Coördinator Activiteiten

SNOV organiseert op gezette tijden activiteiten in eigen pand. De activiteiten hebben als doel om de communicatie over en weer tussen de gasten te bevorderen. Toegankelijke interacties kunnen preventief werken voor spanning en escalatie van spanning in de B3. Ze zijn ondersteunend aan het gevoel van welbevinden voor de individuele mensen.

Er worden diverse religieuze feesten gevierd waarbij maaltijden georganiseerd worden. Ook wordt er voor gasten die vertrekken een afscheidsmoment georganiseerd.

TAKEN. Jaarplanning van activiteiten. Begeleiding bij de uitvoering van de activiteiten: Voorbereiden ruimte met de gasten of vrijwilligers. Aanschaf van benodigheden. Aankondigen van de activiteit bij vrijwilligers en gasten. Inschakelen van gasten of vrijwilliger bij de bijeenkomst ter ondersteuning. Organiseren schoonmaak en financiële afwikkeling.

Bij voorkeur wordt deze activiteit uitgevoerd door een vaste gastheer of gastvrouw.

Coördinator keuken kwaliteit.

Het is niet eenvoudig om voor een diverse groep van mensen vanuit Afrika tot Irak te koken. Het is een groep vrijwilligers van buiten de opvang die kookt. Regelmatig eet men smakelijk. Regelmatig dient het eten aangepast omdat de culturele samenstelling van groep wijzigt. Monitoren wat de klachten zijn en verbeteringen kunnen zijn is een taak van de coördinator keuken kwaliteit. Hiervoor dien je contact te onderhouden met het hoofd van de catering, kennis te ontwikkelen van de diverse culturele kookstijlen en de mogelijkheden van de diverse vrijwilliger koks. Daarnaast de klachten van de gasten te inventariseren en op waarde weten te schatten.

Het maken van een keukenplan voor de eigen interne keuken, qua hygiene en faciliteiten kan bij de taken horen.

Bij voorkeur wordt deze activiteit uitgevoerd door een vaste gastheer of gastvrouw.

Begeleider met coachende vaardigheden.

Regelmatig is er behoefte aan versterking van een van de gasten van de opvang, zodat deze de eigen situatie onder ogen kan zien en tegemoet kan treden. Daarvoor is het noodzakelijk als een vrijwilliger onderscheid kan maken tussen inhoudelijke informatieverstrekking (door diverse partijen) en de verwerking van de informatie door de betreffende gast. Anders gezegd: op het spoor kan komen van de assertief vragende en onderzoekende houding van de persoon in kwestie. Het bespreekbaar maken van belemmeringen en angsten.

Bij voorkeur wordt deze taak uitgevoerd door een vaste gastheer of gastvrouw.

Administratieve ondersteuning.

Taken: Roosters voor vrijwilligers, concierges, verslagen van vergaderingen, poetstaken etc. Dit is een taak waar een vrijwilliger mee direct mee aan de slag kan.

Bij voorkeur wordt deze taak uitgevoerd door een vaste gastheer of gastvrouw.