Bed, bad en brood Nijmegen

De organisatie

SNOV is de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen. Zij is aangemerkt als een ANBI of algemeen nut beogende instelling. SNOV verzorgt de Bed-bad-brood-voorziening voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen. Zij heeft deze functie sinds januari 2015, nadat het Europese hof eind 2014 bepaalde dat Nederland actief beleid moest ontwikkelen voor de vele uitgeprocedeerde en dakloze asielzoekers.

Start van het Initiatief

Alle organisaties in Nijmegen, die in juni 2014 betrokken waren bij mensen zonder verblijfsvergunning, steunden in een overleg met wethouder Bert Frings het idee om een bed-bad-brood-voorziening in het leven te roepen voor mensen die tot dan toe op straat moesten verblijven.

De SNOV heeft deze taak op zich genomen. De SNOV had jaren een goede verhouding met de gemeente en had al vele uitgeprocedeerden opvang geboden. In oktober startte het nieuwe stichtingsbestuur met de voorbereiding van dit project.

Vrijwilligers en beroepskrachten.

Aanvankelijk werkte SNOV enkel met vrijwilligers, maar dat bleek niet altijd voldoende om de opvang goed te laten draaien. Dankzij subsidie van de gemeente is er per 1 juli 2015 een betaalde coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken, waaronder vrijwilligerswerving en -begeleiding, intake van cliënten en het ontwikkelen van de organisatie. Vanaf augustus 2016 is een tweede beroepskracht actief als groepsbegeleider voor de mannenopvang en tevens de rol van beheerder vervult voor alle panden waarin SNOV opvang realiseert. De vrijwilligers vervullen een taak als Gastheer en Gastvrouw tijdens ontbijt en avondeten.
De beroepskrachten worden in overeenstemming met hun functie en betrekkingsomvang betaald volgens de CAO Zorg & Welzijn.

Bestuur

Paul Oosterhoff (predikant, 4 september 1953, Den Haag ) is voorzitter.

Annemoon van den Broek (16 augustus 1948, Nijmegen) is secretaris

Jo Heiligers (docent, 25 januari 1952, Heerlen) is penningmeester

Jan Ruyssenaars (13 mei 1944, Zeist) is bestuurslid

Ter inzage

SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2017 | Download
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2017 | Download
SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2016 | Download
Accountantsmededeling m.b.t. SNOV Financieel Jaarverslag 2016 | Download
SNOV Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2015 | Download
SNOV Jaarverslag en Financieel Overzicht 2014 | Download

Registraties

KvK: 10044854

RSIN: 8075.03.587

Contactgegevens

Informatienummer: 06-52056807

E-mailadres: info@snovnijmegen.nl

Postadres: Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen