Bed, bad en brood Nijmegen

Landelijk Beleid

In juni 2016 doet de Raad van State een uitspraak dat lokale gemeentes beleid mogen maken voor de doelgroep ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’. Dit mogen betekent dat er geen algemeen bindend rijksbeleid meer geformuleerd is voor deze groep mensen. Beide belanghebbenden overheid en lokale gemeenten zijn niet tot een akkoord kunnen komen. De bal ligt bij de gemeenten. De problematiek ligt bij hen letterlijk op straat.

De poging om tot een akkoord te komen mislukt nogmaals op maandag 21 november. Geen akkoord betekent dat de voorwaarden om van B3 gebruik te maken niet zijn aangescherpt. Mensen zonder papieren kunnen nog steeds voor langere, onbepaalde tijd terecht in een B3. Ze hoeven niet binnen een korte tijd een plan voor terugkeer gerealiseerd te hebben. Termen als afbouw en sluiting zijn voor het moment geweerd.

Gemeentelijk beleid

In principe hebben de gemeenten nu de vrijheid de voorwaarden van opvang te bepalen. Rekening houdend met de belangen van de doelgroep en van de stad.

Gemeentes hebben vanaf dit moment ook de verplichting tot financiering. Veel gemeentes maken dan ook keuzes om de opvangplekken te beperken. Men beperkt de aantallen mensen die men opneemt.

Diverse steden in de buurt van Nijmegen nemen nu nog maar 2 tot 3 uitgeprocedeerde asielzoeker per B3 opvanglocatie op.

Dit beleid, ofwel het ontbreken van beleid, is in strijd met artikel 8.1. Van het Europese handvest, dat kwetsbare mensen niet op straat dienen te slapen. Toch lijkt het alsof dit door het groeiend tekort aan plekken weer massaler gaat gebeuren.

Verdere consequentie is ook dat gemeentes enkel nog zorgen voor de groep uitgeprocedeerden in eigen omgeving. Er vallen veel mensen buiten de boot.

Actueel in Nijmegen

In de B3 voorziening is het op dit moment alleen nog mogelijk om mensen met een sterke binding aan Nijmegen te huisvesten. Dit betekent dat veel mensen die zich melden bij SNOV of via organisaties als VVN en Stichting Gast geen plek meer vinden.

De instroom is echter onverminderd. Zeker vanuit het nabije Grave waar het AZC een veel grotere omvang heeft en er geen B3 is.

Het is onduidelijk in hoeverre zorg volgens de wet WMO, op een locatie waar overdag voldoende medische begeleiding aanwezig is, nog mogelijk is, voor de oudere mens zonder papieren.